Toimintasuunnitelma

Tehyn Paimion seudun ammattiosasto ry 209                                                          

 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

Yleistä

Ammattiosaston tehtävä on toimia jäsenten palvelussuhteen ja työolojen parantamiseksi. Vuotta 2016 leimaavat mahdollinen sote-uudistuksen suunnittelu, paikallinen, niukka taloustilanne ja loppuvuodesta valmistautumien tiukkaan neuvottelukierrokseen koskien 31.1.2017 päättyvää kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Ammattiosaston toiminta rahoitetaan jäsenmäärän perusteella saadusta palautteesta (20 euroa/ jäsen) sekä ammattiosastoille maksettavasta peruspalautteesta 2 900 euroa.

Tulot: 5 500 euro

Jäsenhuolto

Tiedotus

Ammattiosastomme jäseniä on pääasiassa töissä Paimion –Sauvon kt ky:ssä, Paimion kaupungilla sekä Sauvon kunnassa. Koska työnantajia on useita ja toimipisteitä monta, on ammattiosaston pidettävä erityisesti huolta siitä, että oikeaa tehy-tietoa on helposti ja nopeasti saatavilla. Tiedottamisessa käytetään yleisesti sähköpostia, työpaikkojen ilmoitustauluja, ammattiosaston omia nettisivuja (ao209.tehy.fi) sekä Tehy-lehteä. Paikalliseen lehteen voidaan laittaa tilaisuuksien ja kokousten kutsuja, sillä saadaan toiminta näkyväksi myös ulospäin. Ammattiosasto suosittelee Tehy sivujen seuraamista sosiaalisessa mediassa.

Yhdysjäsenverkostoa aktivoidaan kutsumalla yhdysjäseniä hallituksen kokoukseen. Ammattiosaston kevät- ja syyskokous on tärkeä ajankohtaisen tiedon välittämisen kanava.

Pidämme tarvittaessa jäseniltoja ja kannustamme jäsenistöä osallistumaan sekä Tehyn valtakunnallisiin tapahtumiin että Turun aluetoimiston järjestämiin tilaisuuksiin.

Muistamme jäseniämme pienellä lahjalle heidän 50- ja 60-vuotispäivänä.

 

Virkistystoiminta

kesäteatteri: Sauvo
kuntovitonen
Gdanskin matka

Menot:2 300 euroa

 

Hallinto

Ammattiosaston jäsenistö kutsutaan kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kevät – ja syyskokouksiin. Nämä koko jäsenistölle tarkoitetut kokoukset ovat ammattiosaston varsinaiset päättävät kokoukset ja käyttävät ammattiosaston ylintä päätösvaltaa.

Hallitus

Ammattiosaston hallitus kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2016 tulee kokouksia todennäköisesti olemaan useita. Vuoden 2016 lopussa pitää varautua valtakunnallisiin työ- ja virkaehtosopimus neuvotteluihin, joista saattaa tulla erittäin tiukat (nykyinen sopimus katkolla 31.1.2017) Hallitus muodostaa myös ammattiosaston tukitoimintaorganisaation.

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavanlaiset palkkiot: puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri sekä taloudenhoitaja 150 euroa ja hallituksen varsinaisille jäsenille 100 euroa. Palkkiot ovat vuosipalkkioita. Kulukorvaukset ja matkakorvaukset maksetaan kuittien mukaan.

Vuosi 2016 on tämän hallituskauden viimeinen vuosi.

Menot: 1 650 euroa
 

Edunvalvonta

Paikallinen edunvalvonta on ammattiosaston yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ammattiosaston toimialueella on jokaisella työnantajalla nyt oma luottamusmies.  Luottamusmiehet hoitavat ne neuvottelut, jotka koskevat yksittäisten jäsenten virka/työsuhdeasioita sekä paikallisneuvottelut. Luottamusmiehet ovat hallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Luottamusmiehet kutsutaan aina hallituksen kokouksiin. Edunvalvonta korostuu mahdollisissa sote-muutoksissa ja niiden suunnitelussa.

Luottamusmiehet osallistuvat myös erilaisten sidosryhmien kokouksiin kuten Aluetoimiston Rake-ryhmän kokoukset(rakennemuutos), Het-ryhmän kokoukset (hyvän edunvalvonnan tuki) sekä paikallisiin yhteistoiminta ryhmien kokouksiin (yt) sekä sote-muutosseminaareihin.

Menot:1 000 euroa

 

Muuta

Koulutus

Yhdysjäsenien kanssa yhteinen kokous.

Jäsenistön on mahdollisuus osallistua Tehyn järjestämiin koulutuksiin. Koulutukset ja kurssit löytyvät mm. Tehyn jäsensivuilta netistä. Ammattiosasto maksaa anomuksesta KVTES:n mukaisen päivärahan, mikäli Tehy ei maksa ansionmenetystä.

Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan järjestökoulutuksiin, sekä alueellisiin että valtakunnallisiin.

 

Yhteistyö muiden kanssa

Nenäpäivän viettoaPaimiossa.

Menot: 550 euroa