Ammattiosaston hallitusvaalit

13.10.2022


Ammattiosastolle valitaan puheenjohtaja ja hallituskaudelle 2023-2025

Äänestäjä

Hallituksen valintakaudelle 2023-2025 

Hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä sekä neljä yleisvaraa. 

Ehdokasasettelu alkaa 20.10.2022 ja loppuu 8.11.2022 

Ehdokkaaksi voi ryhtyä ammattiosasto 209 jäsen. Jäsenyys pitää alkaa ennen ehdokasasettelun päättymistä eli 8.11.2022 ja ehdokas on suorittanut hänelle säädetyn liittomaksun ( jäsenmaksun) 

Ehdokasasiakirja löytyy ammattiosaston nettisivulta kohdasta” Ammattiosaston vaalit” sekä hallituksen jäseniltä. 

Ehdokasasiakirja palautetaan  hallituksen jäsenelle tai postitetaan Outi Kaarela, Kampparlantie 19, 21530 . 

Vaaleissa voidaan perustaa myös vaaliliittoja ,asiakirjat löytyvä ammattiosaston nettisivulta kohdasta” Ammattiosaston vaalit”. 

 

Puheenjohtajan valinta kaudelle 2023-2025 

Ehdokkaat asetetaan ja puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 29.11.2022. 

  

Äänioikeutettuja ovat Tehy ry:n ammattiosaston jäsenet, jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun (jäsenmaksun). 

 Äänioikeuden tarkistaminen 

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa Tehyn jäsenrekisterin asiointipalvelusta.  

Oikaisuvaatimus 

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 1.11.2022  mennessä.